Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 o nahrazení náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci