Domstolens dom (andra avdelningen) den 16 februari 1995.