Bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in zaak 39.230 — Réel/Alcan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 5758) Voor de EER relevante tekst