Paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā 39.230 – Réel / Alcan (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 5758) Dokuments attiecas uz EEZ