Cauza C-143/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 24 martie 2011 — Jörg-Detlef Müller/Republica Federală Germania