Asia C-143/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 24.3.2011 — Jörg-Detlef Müller v. Saksan liittotasavalta