Kohtuasi C-143/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 24. märtsil 2011 — Jörg-Detlef Mülle versus Saksamaa Liitvabariik