Komisijas Regula (EK) Nr. 692/2006 ( 2006. gada 4. maijs ), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā