Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1908 z 8. novembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade Svetovej obchodnej organizácie pre obchod s tovarom, pokiaľ ide o rokovací poriadok Výboru pre uľahčenie obchodu