Заключение на генералния адвокат Mazák представено на21 юни 2011 г.