Klausimas raštu E-010951/10 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Helga Trüpel (Verts/ALE) ir Bas Eickhout (Verts/ALE) Komisijai. ES biudžeto išlaidų pridėtinė vertė: daugeriopi ir šalutiniai poveikiai