Kohtuasi T-443/18: Üldkohtu 13. mai 2020. aasta otsus – Peek & Cloppenburg versus EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Vogue Peek & Cloppenburg taotlus – Varasem riigisisene kaubanduslik nimetus Peek & Cloppenburg – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 4 – Riigisisese kaubandusliku nimetuse ja taotletava kaubamärgi kooseksisteerimine – Piiritlemiskokkulepe – Riigisisese õiguse kohaldamine EUIPO poolt – Haldusmenetluse peatamine – Määruse (EL) 2017/1001 artikkel 70 – Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 7 punkt c (nüüd delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 71 lõige 1) – Ilmne hindamisviga)