Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/380 на Комисията от 6 март 2015 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените на 2 и 3 март 2015 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец март 2015 г.