kohtuasi T-388/19 R: Üldkohtu presidendi 1. juuli 2019. aasta määrus – Puigdemont i Casamajó ja Comín i Oliveres versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Euroopa Parlament – Volituste kontrollimine – Fumus boni iurise puudumine)