Pisemne zapytanie E-006421/11 Cristiana Muscardini (PPE) i Nathalie Griesbeck (ALDE) do Komisji. Europejski nakaz aresztowania a rodzice z UE