Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/914 z dnia 29 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw