Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/914, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi