Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/914 ze dne 29. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny