Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 1985 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Edukacji i Szkolenia w Dziedzinie Architektury