Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Cele zrównoważonego rozwoju: podstawa długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy 2030