2008/94/ES: Sklep Komisije z dne 25. januarja 2008 o posodobitvi Priloge A k Monetarnemu sporazumu med vlado Republike Francije, v imenu Evropske skupnosti, in vlado njegove presvetle visokosti monaškega kneza