2008/94/EG: Besluit van de Commissie van 25 januari 2008 tot bijwerking van bijlage A bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco