2008/94/EB: 2008 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas, kuriuo atnaujinamas Europos bendrijos vardu veikiančios Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Jo Šviesybės Monako Kunigaikščio Vyriausybės piniginio susitarimo A priedas