2008/94/EY: Komission päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 2008 , valuuttasuhteista Euroopan yhteisön puolesta toimivan Ranskan tasavallan hallituksen ja Monacon ruhtinaskunnan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen liitteen A ajantasaistamisesta