2008/94/EÜ: Komisjoni otsus, 25. jaanuar 2008 , millega uuendatakse Prantsuse Vabariigi valitsuse poolt Euroopa Ühenduse nimel ja Tema Kõrguse Monaco Vürsti valitsuse vahel sõlmitud rahanduskokkuleppe A lisa