2008/94/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2008 , για την ενημέρωση του παραρτήματος Α της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενεργούσας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της κυβέρνησης της Αυτού Γαληνοτάτης Υψηλότητας του Πρίγκιπα του Μονακό