Written question E-3928/10 Mara Bizzotto (EFD) lill-Kummissjoni. It-traspożizzjoni tad-Direttiva Bolkestein (2006/123/KE) fil-Polonja u l-impatt tagħha fuq il-kummerċ ambulanti fl-ispazju pubbliku u s-swieq ta’ kull ġimgħa