Nariadenie Komisie (EÚ) č. 789/2010 zo 6. septembra 2010 , ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10