Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 789/2010 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2010 , σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10