/* */

Asia T-417/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 12.3.2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia v. komissio (Kumoamiskanne — Asetus (EY) N:o 1429/2004 — Maatalous — Viinin yhteinen markkinajärjestely — Viiniköynnöslajikkeiden nimien tai niiden synonyymien käyttöä koskeva järjestelmä — Käytön ajallinen rajoittaminen — Alueviranomaisen nostama kanne — Henkilöt, joita asia koskee erikseen — Tutkimatta jättäminen)