Rådets beslut (EU) 2019/1610 av den 24 september 2019 om utnämning av fyra ledamöter i Regionkommittén på förslag av Malta