Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1610 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúvajú štyria členovia Výboru regiónov navrhnutí Maltou