Decyzja Rady (UE) 2019/1610 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie mianowania czterech członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Maltę