Besluit (EU) 2019/1610 van de Raad van 24 september 2019 tot benoeming van vier leden van het Comité van de Regio's, voorgedragen door Malta