2019 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1610, kuriuo skiriami Regionų komiteto keturi Maltos pasiūlyti nariai