Odluka Vijeća (EU) 2019/1610 od 24. rujna 2019. o imenovanju četiriju članova Odbora regija, koje je predložila Malta