Rådets afgørelse (EU) 2019/1610 af 24. september 2019 om beskikkelse af fire medlemmer af Regionsudvalget efter indstilling fra Malta