Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1610 ze dne 24. září 2019 o jmenování čtyř členů Výboru regionů, navržených Maltou