Решение (ЕС) 2019/1610 на Съвета от 24 септември 2019 година за назначаване на четирима членове, предложени от Малта, в Комитета на регионите