Case C-857/19: Request for a preliminary ruling from the Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) lodged on 26 November 2019 — Slovak Telekom a.s. v Protimonopolný úrad Slovenskej republiky