Rozhodnutie Komisie zo 6. septembra 2018 o vymenovaní stáleho nezávislého predsedu na vysokej úrovni a podpredsedu výboru uvedeného v článku 143 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) na zostávajúce obdobie ich súčasného mandátu