Decizia Comisiei din 6 septembrie 2018 de desemnare a președintelui permanent independent la nivel înalt și a vicepreședintelui comitetului menționat la articolul 143 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul financiar) pe perioada rămasă a mandatului lor actual