Besluit van de Commissie van 6 september 2018 tot benoeming van de vaste, onafhankelijke voorzitter op hoog niveau en de vicevoorzitter van de instantie als bedoeld in artikel 143 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (het Financieel Reglement) voor de resterende periode van hun huidige ambtstermijn