Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Settembru 2018 li taħtar il-President u l-Viċi President indipendenti permanenti ta’ livell għoli tal-Bord imsemmi fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ir-Regolament Finanzjarju) għall-perjodu li fadal tal-mandat attwali tagħhom