Komisijas Lēmums (2018. gada 6. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (Finanšu regula) 143. pantā minētās paneļkomitejas neatkarīgu augsta līmeņa priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz pašreizējo pilnvaru atlikušo laiku