2018 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo likusiam dabartinių įgaliojimų laikotarpiui skiriamas nuolatinis komisijos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (Finansinio reglamento) 143 straipsnyje, aukšto lygio nepriklausomas pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas