A Bizottság határozata (2018. szeptember 6.) az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a költségvetési rendelet) 143. cikkében említett testület állandó, magas szintű, független elnökének, illetve alelnökének az aktuális megbízatásuk hátralévő időtartamára való kinevezéséről