Odluka Komisije оd 6. rujna 2018. o imenovanju stalnog neovisnog predsjedatelja i potpredsjedatelja visoke razine povjerenstva iz članka 143. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (Financijska uredba) za preostalo razdoblje njihova trenutačnog mandata