Kommissionens afgørelse af 6. september 2018 om udnævnelse af den faste, uafhængige formand på højt niveau og næstformanden for det panel, der er omhandlet i artikel 143 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (finansforordningen), for den resterende periode af deres nuværende mandat