A Bizottság 1539/2006/EK rendelete ( 2006. október 13. ) az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorultabb személyei ellátását célzó, a 2007-es költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról